Noddwr cefnogol

Gwobrau

Fusion Extreme

Fusion Extreme

Mae Fusion Extreme yn cynnig y wobr wych ganlynol i ddwy ysgol:

 • Sioe Treialon Beicio Mynydd a Rhyddredeg Fusion Extreme
 • Sioe BMX Flatland Fusion Extreme

Ethos Fusion Extreme yw ysbrydoli ac ysgogi heb gyfyngiadau – maen nhw’n cyfuno chwaraeon eithafol a chelfyddydau cyfoes i greu sioeau stỳnt a gweithdai.

Mae Fusion Extreme yn arbenigo mewn chwaraeon mentrus, syniadau creadigol, marchnata a digwyddiadau.

Mae Fusion Extreme a’u hathletwyr llawn parch, yn broffesiynol ac yn helpu eraill i gyflawni eu dyheadau. Boed hynny’n golygu ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf, cyfoethogi eich rhaglenni gydag adloniant hwyliog ac amrywiol, neu eich helpu i farchnata eich brand.

Cyclehoop

Cyclehoop

Mae Cyclehoop yn creu parcio ac isadeiledd beicio arloesol ar gyfer pawb. Mae ganddynt nwyddau lliwgar, o ansawdd da ar gael yn arbennig ar gyfer pobl ifanc ac ysgolion.

Mae Cyclehoop yn cynnig y wobr ganlynol i bedair ysgol:1 x Pwmp Beic lliwgar, gwrth-hwligan, i’w gadw dan do (neu allan dan gysgod)

Mae Cyclehoop yn gwmni cyfeillgar sy’n arbenigo mewn parcio ac isadeiledd beicio arloesol. Mae nwyddau Cyclehoop wedi’u dylunio gan feicwyr gydag ystyriaeth i bobl gyffredin, yn galluogi mannau o bob math i fod yn hwylus ar gyfer beiciau, yn iach ac yn gynaliadwy.

Mae Cyclehoop yn gweithio gydag ysgolion i ddarparu mannau parcio beiciau, cysgodfeydd ac ategolion gwrth-hwligan, sy’n helpu pobl ifanc i storio, diogelu a chynnal a chadw eu beiciau. Dysgwch fwy am eu nwyddau neu gallwch ofyn am ddyfynbris wedi’i deilwra.

Micro Scooters

Micro Scooters

Micro Scooters, yn cynnig gwobrau ardderchog i ysgolion buddugol a’u cefnogwyr yn ystod her y Big Pedal.

Mae Micro Scooters yn noddi tri diwrnod o gystadleuaeth y Big Pedal. Mae’r gwobrau yn cynnwys:

 • 10 o Micro Scooters ar gyfer ysgolion cynradd
 • Dau Micro Scooter ar gyfer ysgolion uwchradd
 • Hamperau o 35 o ategolion Micro ar gyfer pedair ysgol

Mae sgwteri Micro Scooters yn adnabyddus am ddiogelwch a chryfder eu cynnyrch. Yn wydn, yn syml ac yn llawn hwyl, mae Micro Scooters yn trawsnewid y ffordd mae plant ac oedolion yn darganfod, mwynhau ac archwilio’r byd.

Loffi

Loffi

Mae Loffi yn cynnig y wobr ganlynol i ddwy ysgol gynradd lwcus:

 • 35 pâr o fenig plant

Mae Loffi yn gwneud menig beicio o safon, a’u cenhadaeth yw: rhannu ewyllys da ar y ffyrdd a gwneud siwrneiau’n hapusach i bawb. Mae menig Loffi yn cynnwys wyneb hapus ar gledr ac ar gefn y llaw sy’n annog y defnyddiwr i godi llaw a rhoi signal yn amlach. Maen nhw’n berffaith ar gyfer magu hyder ymysg beicwyr newydd sy’n beicio, yn sgwtera neu’n gwenu eu ffordd o A i B. Mae’r nwyddau diweddaraf i blant yn:

 • Annog arferion da fel rhoi signal a dweud diolch
 • Cynnwys darnau llachar ac adlewyrchol
 • Cadw dwylo’n gynnes, yn sych ac yn eu hamddiffyn rhag sgriffiadau
 • Cynnwys defnydd cnu ar y bodiau ar gyfer sychu trwynau
 • Cynnwys gwên silicon streipiog sy’n rhoi gafael cadarn ar gyrn y beic

Broxap

Broxap

Mae Broxap Ltd. un o ddylunwyr, gwneuthurwyr a gosodwyr parcio beiciau blaenaf y DU.

Broxap yn cynnig cyflenwi rac beiciau neu rac sgwteri lliwgar i ddau ysgol fuddugol. Bydd yr ysgolion buddugol yn gallu dewis lliw eu raciau, er mwyn darparu parcio hwyliog a deniadol ar gyfer sgwteri a beiciau eu disgyblion.

 • rac beiciau, ysgol gallu dewis lliw eu raciau
 • rac sgwteri, ysgol gallu dewis lliw eu raciau

Mae Broxap yn gweithio gydag adrannau Addysg, Awdurdodau Lleol, Penseiri a Chontractwyr ymysg eraill, ac mae’r cwmni yn adnabyddus am ei gynnyrch parcio, cysgodfeydd, standiau a raciau beiciau ledled y DU ers blynyddoedd lawer. Busnes teuluol yw Broxap ac mae’n cynnig nwyddau o safon, wedi’u cyflenwi’n brydlon ac sy’n gweddu i gyllideb y prynwr.

Plume Labs

Plume Labs

Flow yw’r monitor ansawdd aer personol gwreiddiol, arobryn. Mae Plume Labs yn cynnig y canlynol i bum ysgol:

 • Dyfais Flow 1 gyda dwy flynedd o gymorth, a chanllawiau ar gyfer gweithgaredd cychwynnol.

Gellir strapio’r ddyfais Flow 1 ar eich bag, eich beic, neu eich belt i roi mesur yn syth bin o’r hyn sydd yn yr aer yn neu o amgylch eich ysgol.

Cenhadaeth Plume Labs yw gwneud gwybodaeth am ansawdd aer yn hygyrch er mwyn grymuso pobl.

Frog Bikes

Frog Bikes

Mae Frog Bikes yn gwneud beicio’n llawn HWYL gyda plant lliwgar, crefftus i blant. Frog Bikes mae’r cwmni yn gwobrwyo ysgol gynradd fuddugol:

 • 2 Frog 52 Beiciau plant lliwgar

Cwmni teuluol yw Frog bikes, sy’n arbenigo mewn fframiau alwminiwm ysgafn a chryf sydd â beicwyr bychain mewn golwg!

Mae Frog bikes, enillwyr busnes teuluol y flwyddyn 2017 gan FSB & Worldpay, yn ei gwneud yn haws ac yn fwy cyffrous i feicwyr ifanc gymryd at fod ar ddwy olwyn. Mae Frog Bikes hefyd yn gweithio gydag ysgolion ac Awdurdodau Lleol i gynnig disgowntiau, cymorth gyda digwyddiadau a mwy.

Gallwch ddarganfod mwy yn eu llyfryn partneriaid a tudalennau Partner.