Noddwr cefnogol

Cyfrifwr Siwrneiau Byw

Day 10 o 10

1,633 o ysgolion wedi cofrestru

524,948 o ddisgyblion yn cymryd rhan

Enillydd gwobr

Cynghreiriau Big Pedal

Ysgolion Cynradd bach, 5 Diwrnodau Gorau

Canlyniadau cyntaf yn dod yn fuan

Gweld y canlyniadau llawn

Ysgolion Cynradd mawr, 5 Diwrnodau Gorau

Canlyniadau cyntaf yn dod yn fuan

Gweld y canlyniadau llawn

Ysgolion Uwchradd, 5 Diwrnodau Gorau

Canlyniadau cyntaf yn dod yn fuan

Gweld y canlyniadau llawn

1 Diwrnodau Gorau

Canlyniadau cyntaf yn dod yn fuan

Gweld y canlyniadau llawn